+374 60 478989

Իրավաբանական ծառայություն մատուցողների ազգային բազա

20 Մայիսի, 2019

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն յուրաքանչյուր տարի «Առողջության իրավունք» ծրագրի շրջանակներում կատարում է իրավաբանական ծառայություններ մատուցողների ազգային բազայի թարմացում։

Ստորև ներկայացվող հարցաշարը նախատեսված է իրավաբանական ծառայություններ մատուցող անհատների և կազմակերպությունների համար։

ՀԱՅՏԱԴԻՄՈւՄ